De haven van Bremerhaven. Aanpassen zoetwaterinstallatie.